Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Wojtek Owczarz
(ostatnie artykuły autora)

Rocznik 91. Kocham sport i podróże. Cenię sobie punktualność i bezkompromisowość. Moim marzeniem jest podróż dookoła świ...

Dwugłos:Na sesji i poza sesją

Opublikowano: 06.04.2011r.

Dwugłos wyjątkowy, bo nietypowy.

 

 

 

 

Łukasz Cichowski tradycyjnie, Marcin Horała... filmowo.

Na sesji i poza sesją*

Łukasz Cichowski**

Kolejny mój posesyjny felieton pragnę poświęcić zarówno sprawom związanym ściśle z ostatnią, VI sesją Rady Miasta, jak i kwestiom poza sesyjnym związanym z pracą Rady Miasta. Ale po kolei.

Podczas VI sesji Rada Miasta przyjęła bardzo ważny dla rozwoju centrum miasta plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście , w rejonie pomiędzy torami kolejowymi, węzłem drogowym Wzgórze Św. Maksymiliana, Świętojańską i 10 Lutego. Plan został przyjęty prawie jednogłośnie ( za wyjątkiem radnych PiS) . Oprócz kilku drobnych kwestii można powiedzieć , iż uczyniliśmy kolejny dobry krok w kierunku uporządkowania ładu przestrzennego w centrum miasta. Tych kilka niepokojących, budzących wątpliwości kwestii to m.in. przewidziane w planie usunięcie przestrzeni publicznej jaka obecnie stanowi plac na rogu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego, zapisy dotyczące niedopuszczenia m.in. usług bankowych tylko po jednej stronie ul. Świętojańskiej, a także zmniejszenie ilości miejsc parkingowych w Śródmieściu. Ostatnia z nich jest wynikiem zaplanowanej likwidacji ogólnodostępnych parkingów - przy DH Batory oraz na rogu ul. Obrońców Wybrzeża i Władysława IV. Założenie oczywiście słuszne, tylko że nie przewidziano w planie odpowiedniej rekompensaty w postaci budowy parkingu w innej części Śródmieścia. Nie ma w mieście także wypracowanej koncepcji budowy tzw. parkingów przesiadkowych na obrzeżach Śródmieścia i zachęcenie kierowców do korzystania z transportu publicznego. Póki co jedynie wypychamy samochody z centrum miasta, co jest w pewnym sensie zgodne z miejską koncepcją dotyczącą transportu drogowego, z którą się fundamentalnie nie zgadzam. Uważam, iż każdemu należy stworzyć takie możliwości dojazdu i parkowania w centrum aby miał realne prawo wybory – własny samochód czy transport publiczny. Zmniejszając ilość miejsc parkingowych praktycznie odbieramy mieszkańcom ten wybór.

Na sesji podjęliśmy także decyzję o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redłowo – konkretniej rejonu mola w Orłowie, rezerwatu i Polanki Redłowskiej. Najważniejszym celem rozpoczęcia prac planistycznych jest chęć uporządkowania zagospodarowania na styku miasta i rezerwatu.

Ponadto Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz przeznaczyła środki na konserwację gdyńskich zabytków.

Jak już wcześniej wspominałem pragnę poruszyć także dwie poza sesyjne kwestie. Pierwsza z nich dotyczy coraz bardziej śmierdzącego ( dosłownie i w przenośni) problemu wysypiska śmieci – Ekodolina. Nagłośniona w ostatnim czasie przez p. Krzysztofa Trokę sprawa zaczyna nabierać rumieńców. Kilka dni temu Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz wszyscy zainteresowani sprawa radni miasta spotkali się z mieszkańcami, którzy podzielili się swoimi wątpliwościami dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ekodoliny. Przedstawili także dowody na potwierdzenie swoich słów. W ostatnią sobotę komisja spotkała się z zarządem Ekodoliny celem zapoznania się ze stanowiskiem drugiej strony sporu. Przedstawiona została nam technologia, w oparciu o którą funkcjonuje zakład, a także informacje odnośnie struktury oraz ilość odzyskiwanych i składowanych odpadów z okresu kilku ostatnich lat. W wyniku dyskusji jaka się wywiązała, przedstawiciele zarządu Ekodoliny przyznali, iż w ciągu ostatnich 6. miesięcy zakład miał pewne problemy z kwaterą oraz z wypływającymi z niej odciekami. Przyznali także, iż stracili w pewnym momencie kontrolę nad sytuacją z powodu ekstremalnych warunków atmosferycznych. Na dowód przedstawione zostały radnym pomiary opadów z ostatnich 6 miesięcy, które rzeczywiście znacząco przekraczały średnie normy. Dodatkowo sytuacje pogorszyły ostre mrozy, które nastąpiły zaraz po intensywnych listopadowych opadach. Krótko mówiąc spowodowało to znaczący wzrost odcieków, których zakładowa podczyszczalnia nie była w stanie przyjąć. Zarząd Ekodoliny zapewnił jednocześnie, iż w pełni panuje już nad sytuacją oraz podjął działania zapobiegające wystąpieniu podobnej sytuacji w przyszłości ( rozbudowa podczyszczalni). Podsumowując, moje subiektywne odczucie dotyczące tej sprawy jest następujące. Zarówno głosy mówiące o katastrofie ekologicznej na ogromną skalę płynące od mieszkańców , jak i słowa Ekodoliny tym iż wszystko w zakładzie jest idealne, są mocno przesadzone. Prawda jak zwykle leży gdzieś po środku. Trzeba trzymać rękę na pulsie, pytać, kontrolować, sprawdzać. Jednocześnie musimy spojrzeć prawdzie w oczy – śmieci każdy z nas produkował, produkuje i będzie produkował. A te śmieci trzeba gdzieś sortować, a następnie składować. Na pytanie, czy bezpośrednie sąsiedztwo Gdyni i Parku Krajobrazowego jest optymalną lokalizacją, odpowiedź brzmi – oczywiście że nie. Natomiast decyzja ta już zapadła wiele lat temu i jest już praktycznie nieodwracalna.

Ostatnią kwestią jaką chciałbym poruszyć jest sprawa dla mnie w ostatnim czasie najważniejsza , czyli projekt powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. W imieniu Klubu Radnych w dniu 16 marca złożyłem na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miasta projekt uchwały oraz proponowany statut MRM. Chcemy wzorem innych miast powołać taki organ samorządu w celu zachęcania młodych ludzi do aktywności obywatelskiej, wzięcia współodpowiedzialności za kształtowanie lokalnego otoczenia oraz reprezentowania swoich rówieśników. MRM są doskonałą lekcją demokracji i samorządu, a przykłady innych miast pokazują, iż pomysł ten się sprawdza i przynosi pozytywne, wymierne efekty. Wspólnie z moimi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia ,,Młodzi Demokraci” – Wojtkiem Gierjatowiczem i Mariuszem Jagłowskim- przygotowaliśmy projekt statutu, którym naszym zdaniem można przyjąć w zaproponowanym kształcie i zapewni on skuteczne funkcjonowanie MRM. Na ostatniej sesji zaprosiłem jednak wszystkich radnych oraz Pana Prezydenta do współpracy przy tym projekcie, abyśmy wypracowali wspólny, satysfakcjonujący wszystkich radnych projekt, który będziemy mogli razem, jednogłośnie przyjąć najdalej na czerwcowej sesji Rady Miasta. Jako wnioskodawcy organizujemy także konsultacje z uczniami oraz nauczycielami gdyńskich szkół, na które zaproszeni zostali wszyscy radni wraz z Prezydentem oraz Wiceprezydentami.

 

To na razie wszystko z mojej strony. Zapraszam do lektury za miesiąc.

 

www.lukaszcichowski.pl

**Łukasz Cichowski w ostatnich wyborach samorządowych uzyskał mandat radnego z okręgu 2. (Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia).Reprezentuje Platforme Obywatelską.

*Tytuł od Redakcji.

 

Ucho Gdynia Gazeta Świętojańska

Radni Gdyni w Eko Dolinie .Mówi Marcin Horała. Jeśli masz kłopoty z „odpaleniem” filmu, wejdź tutaj